Afspraak maken

  • U kunt 24 uur per dag online een afspraak maken met uw huisarts of doktersassistente via MijnGezondheid.net.

      Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

    Let op: Wanneer u online een afspraak wilt maken moet u aangemeld zijn bij MijnGezondheid.net. 

     Klik hier om zich aan te melden 

      U kunt op werkdagen afspraken maken tussen 08.00 – 17.00 uur, wilt u een afspraak maken voor dezelfde dag dan geven

      wij er de voorkeur aan als u tussen 08:00 uur – 10.00 uur belt .

 

     De assistente zorgt voor een soepele gang van zaken binnen de praktijk. Dit betekent dat zij op verzoek van de dokter vraagt             waarvoor u hem/haar wilt raadplegen. Ook voor de assistentes geldt een beroepsgeheim.                                          

     In veel gevallen kan zij u advies geven, hiervoor is zij speciaal opgeleid. Alle adviezen worden achteraf gecontroleerd door uw           huisarts. Voor een afspraak wordt maximaal 15 minuten gereserveerd. Een afspraak is bedoeld voor één probleem en één                 persoon. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, wilt u dit dan bij het maken van de afspraak melden?