Regeling voor klachten

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoten. Wij horen uw mening graag. Als u tevreden bent over onze dienstverlening, maar ook als u iets niet bevalt. We stellen het op prijs wanneer u ons daarvan op de hoogte stelt. We kunnen dan samen proberen tot een oplossing te komen. kunt uw schriftelijke klacht afgeven bij de assistente, doorsturen naar ons of meenemen voor een gesprek.

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.