POH-S

Olha Muzyka, elke woensdag en vrijdag werkzaam bij de Vliegeraar als POH-s

Na aantal jaren werkzaam te zijn als doktersassistente, werk ik sinds 2020, eerst als POH-s in opleiding en sinds 2022 als gediplomeerde Praktijkondersteuner Somatiek met veel plezier binnen de Vliegeraar. Deze functie houdt in dat ik specifieke taken overneem van de huisarts. U mag daarbij denken aan diabetes mellitus (suikerziekte), maar ook aan hart- en vaatproblematiek zoals hoge bloeddruk en cholesterol. Ook de longproblematiek zoals astma en COPD behoren tot mij taken. Daarnaast begeleid ik ook mensen die aangeven te willen stoppen met roken, wat uiteraard veel gezondheidswinst oplevert.

Daarnaast werk ik binnen de praktijk ook als doktersassistente. Hiermee blijf ik continue in contact met mijn patiënten wat voor mij erg veel plezier en uitdaging geeft. Op beide functies geef ik graag zorg op maat, samen ‘puzzelen’ wat ervoor kan zorgen dat de gezondheid verbetert voor u.

U bent van harte welkom !

Graag tot zien!