A.K. Qoderian

Mijn naam is Kabir Qoderian en ik ben ca. 25 jaar werkzaam als arts, aanvankelijk in Azië en vervolgens in Europa. Ik ben geboren in Noord-Amerika, opgegroeid in Centraal-Azië en woonachtig vanaf mijn jeugd in Europa. Deze voorgeschiedenis is een afspiegeling van mijn multiculturele achtergrond en maakt het voor mij makkelijker om patiënten met verschillende afkomst te kunnen begrijpen en helpen.

Aanvankelijk heb ik de geneeskundige studie afgerond in het buitenland en gediplomeerd als arts in 1998 te Oekraïne. Daarna ben ik opnieuw in 2006 aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) afgestudeerd. Om mijn (post)academische studie te vervolgen heb ik nog 3 jaar aan het VUMC in Amsterdam gestudeerd. Deze studie heb ik afgerond in het jaar 2010 en gediplomeerd als Specialist Huisartsengeneeskunde.

Teneinde een beeld te krijgen van Hollandse diversiteit, heb ik eerst als huisarts in verschillende provincies gewerkt (Friesland, Noord Holland, Flevoland en Gelderland).

Naast huisartsengeneeskunde heb ik ervaringen in de ouderenzorg (gewerkt in verpleeghuizen) en Penitentiaire Inrichtingen (9 jaar gewerkt als gevangenisarts) opgebouwd.

Naast mijn werkzaamheden als huisarts ben ik de manager van ons Medische Praktijk. Tevens ben ik geregistreerd als een gekwalificeerd EKC (Erkend Kwaliteit Consulent). In huisartsenpost van Almere werk ik als Regie-arts. In Amsterdam ben ik de voorzitter van de huisartsengroep Tweede Start MCH.