Daarnaast geeft ondergetekende bij ondertekening van het formulier toestemming om de huisarts en apotheek(indien nodig) te wijzigen in nieuwe huisarts en apotheek. Wilt u tevens ervoor zorgen dat uw medische dossier bij ons terechtkomt (verzoek aan vorige huisarts).


www.medischcentrumdevliegeraar.nl

Tel: 036-3030105

vliegeraar@ezorg.nl